REKRUTACJA 2019/2020

 

               Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 już rozpoczęta. W razie pytań o ewentualne przyjęcie na 

       miejsce, proszę kontaktować się z dyrektorem przedszkola.

             

             Szanowni Rodzice!
         

         W marcu rozpoczeła się rekrutacja dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020

         i podzielona jest na dwa etapy:

 

         Rekrutacja wewnętrzna:

         W dniach od 01.03 – 31.03.19 r. odbędzie się rekrutacja wewnętrzna tylko dla dzieci już uczęszczających do

         naszego przedszkola/żłobka oraz dzieci pracowniczych.

         Uwaga ! wpłacenie wpisowego w wysokości 200 zł oeaz popianie umowy na rok szkolny 2019/2020 już trwa

 

         Rekrutacja zewnętrzna:

         Od dnia 01.03.19 r. od godz. 9.00 rozpocznie się rekrutacja zewnętrzna na wolne miejsca dla dzieci z roczników

         2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

     

                   Zapraszamy do obejrzenia przedszkola i zapoznania się z pełną ofertą.

             

           ŻŁOBEK: 20 MIEJSC Z DOTACJĄ

       PRZEDSZKOLE: 25 MIEJSC Z DOTACJĄ DLA WSZYSKICH DZIECI

 

 

 

        Zasady rekrutacji do przedszkola i żlobka

              Kryteria przyjęć:

                   W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu dziecka decyduje

              kolejność zapisania, przy zachowaniu następujących zasad:

             - zapłacone wpisowe

             - zamieszkanie na terenie gminy Kobierzyce

             -  dziecko posiada umiejętności w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb

                fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby

                zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola.

             - rozwój psychofizyczny dziecka osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.

             - zachowaniu zasady równości płci w grupie (12/11).


              Podczas rekrutacji dzieci do Przedszkola / Żłobka Dzieci Świata obowiązują zapisy zawarte w statucie.

 

                Uwaga! Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wpłata wpisowego w kwocie 400 zł,

                złożenie karty rekrutacji zgłoszenie i podpisanie umowy w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

                 Wpisowe należy uiścić do 7 dni od złożenia karty zgłoszenia

 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.