Misja i cele


         Naszą misją jest pomoc rodzicom w wychowaniu dziecka i stworzenie najlepszych warunków umożliwiających jego

         pełen intelektualny, emocjonalny i fizyczny rozwój. Wprowadzamy dzieci w świat nauki przez zabawę, współpracy

        i przyjaźni, nowych doświadczeń charakterystycznych dla ich wieku rozwojowego. Dla nas dzieci są najważniejsze.

           logo2

                              Celem naszej placówki jest:

 

                      wspomaganie rodziców w opiece i wychowaniu dziecka,
                      wydobycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka,
                      kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności,
                      budzenie potrzeby dbałości o własne zdrowie i ciało,
                      edukacja prozdrowotna, 
                      uczenie współdziałania dzieci w grupie,
                      rozwijanie postawy ekologicznej,
                      kształtowanie umiejętności ekspresji i rozumienia emocji,
                      zapewnić dzieciom rozwój w optymistycznym środowisku,
                      zapewnić dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne,
                      wyposażyć w wiedzę i umiejętności, które ukształtują odpowiednie postawy i nawyki.

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.